Kurser

Den 12/2 2023 kommer jag att hålla en kurs "Lemuriens Ljus" i digital from på distans via zoom. Mer information kommer under december månad. 

Under uppstigningen utvecklas vi och stiger i medvetande igenom frekvenshöjningar, öppningar, portaler, integreringar mm.  I allt som sker både i och omkring oss, kan det vara både givande och skönt med stöd och vägledning under processernas gång.


På kursen  får Du kunskap, redskap, budskap och kärleksfull vägledning kring allt som sker, samt hur det påverkar Dig energimässigt under hösten 2022 – vi följer frekvenshöjningarnas flöde. Kursen består av en sluten grupp på 8 deltagare.


Detta är en kurs för Dig som under hösten vill gå igenom uppstigningen på ett mer medvetet och kärleksfullt sätt, och regelbundet mötas i en mindre grupp och få vägledning och stöd i alla de frekvenshöjningar och processer som sker.


Kursens innehåll:


- 5 kurstillfällen via Zoom. Vid varje kurstillfälle tar jag upp den aktuella uppstigningsenergin vi står i. Du får fördjupad kunskap, aktiverande och integrerande meditationer, samt tillfälle att ställa frågor kring den pågående frekvensförändringen.


- Inför varje kurstillfälle får Du information om vilka ämnen kurstillfället tar upp, samt en ny zoom-länk via mail.


- Vid varje kurstillfälle får Du även vägledning om vad som är viktigt att tänka på under perioden fram till nästa kurstillfälle för att underlätta uppstigningsprocessen.


- NYHET: I kursen i höst ingår även Orakel Saras ”Högfrekventa Budskapskort”, som består av 80 högfrekventa budskapskort kanaliserade av mig från Universums guider som stöd igenom Uppstigningen (den ges ut i augusti).


Var:   Online via Zoom.


När:   Onsdagarna den 31/8, 21/9, 12/10, 9/11 samt 30/11 mellan kl.18.30-20.00.


Kostnad:  1950 kronor (inklusive Orakel Saras ”Högfrekventa Budskapskort”).


Anmälan:   Till orakelsara@gmail.com  Kursavgiften betalas in till swish 1230993246 eller bankgiro 5309-0064 inom två veckor efter anmälan. Anmälan är bindande. Begränsat antal deltagare: 8 personer.

Tidigare kurser:


221009 Väx i din egen andliga kraft

En kurs där Vi djupdyker i Våra andliga frekvenser och expanderar i Vår egen unika andliga kraft. Vi får hjälp med att låta den egna unika andliga kraften få komma fram och forma livet på ett än mer gudomligt väglett sätt. Universums guider leder oss under dagen genom mig, och Vi får hjälp både från dem och varandra att våga se och tro på Våra egna gåvor och förmågor.


220522 Mästarljusets Öppning

Öppningen, kröningen och integreringen av det högre Mästarljuset sker denna dag i alla Våra chakran  och vidare ut i Våra kroppar och energisystem. Vi får därmed en kraftfullare och mer omfattande helhetsenergi i Mästarljusets frekvenser i oss än tidigare. 


Våren 2022 - Utveckling i Uppstigningens Tid

En onlinekurs där vi i en mindre grupp följer frekvenshöjningens alla processer och energipåverkan i oss. Vägledning, meditationer, budskap m.m. som hjälp och stöd i vår egen transformation. 5 kurstillfällen kvällstid under våren. 


Hösten 2021 - Förändring i Transformationens tid

En onlinekurs där vi följer frekvenshöjningens alla processer och energipåverkan i oss. Vägledning, meditationer, budskap m.m. som hjälp och stöd i vår egen transformation.


211121 Ljusöppning

En kurs där vi möter de nya ljusfrekvenser som når Jorden detta magiska datum.


211021 Gör Ditt eget Kristallvatten

En lekfull kurs där vi aktiverar och gör vårt eget Kristallvatten laddat med vårt egna högre Jags högsta ljus och vägledning.


210925 Healingkurs

En kurs där du får prova på 4 olika sorter att heala: taktil healing, aurahealing, guidehealing samt distanshealing. En dag fullspäckad med Healing där du både blir healad och healar. Allt utifrån din egen unika själsfrekvens i hjärtat.


210522 Resan till ditt Stjärnursprung

En kurs där vi via Själens fäste reser till vårt Stjärnursprung. Passerar våra universella platser som varit viktiga för oss och möter vårt Gudomliga ursprung i den oändliga Källan.

 

2102-2104 Fördjupningskurs i Självmästerskap och Självläkning våren 2021

Tre kurstillfällen där vi fördjupar oss i Självmästerskap och Självläkning. Vi utgår från kropp, själ och ande och gör en riktig djupdykning och grundlig genomgång av dina egna och andliga energier på många plan.

 

201107 Den Sjunde Stjärnan

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar och tar emot Den SJunde Stjärnans Sju strålar i våra Hjärtan. Det Gudomliga fästets bo i oss själva. En kurs för att stärka vårt Sjunde sinne - det Gudomliga sinnet. 


200912 Självmästerskap och Självläkning

En heldagskurs med Orakel Sara i Linköping. En stark kurs med mycket innehåll där fokuset är på Universell kunskap kopplat till dig själv och ditt eget Självmästerskap och Självläkning. Mästarguiderna hjälper dig och vi jobbar på ett helhetsperspektiv utifrån frekvenser och energier och dess påverkan på dig. 


200309 Fullmåneafton

En Fullmåneafton med Orakel Sara i Orakleriet. En magisk afton fylld med Månmagi. Fullbordan och påfyllning från Fullmånens Hjärta genom Meditation, Silver Witchcraft Tarot cards, energiöppningar m.m.


200202 Det Kosmiska Hjärtat

Ett Event med Häxan & Oraklet i Ljungsbro Folkets Park. Denna magiska dag 20200202 samlas vi för att öppnas i den fantastiska ledning vi får från Det Kosmiska Hjärtat, Det Jordiska Hjärtat och det Mänskliga Hjärtat denna dag. Själens kraftskepnader expanderar och våra själsliga skepnader tar större utrymme i oss själva. 


191214 Mötet med Din egen Ljuskanal

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar upp och tar emot vårt eget Ljus på en högre nivå. 


191110 Aktivering av Dina kunskaper från Atlantis

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar upp och aktiverar våra nedärvda förmågor och kunskaper från Atlantis. 


190928 Öka Din Medialitet

En kurs Med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten) på Ljungs Slott. Vi ökar vår medialitet genom att öka öppenheten och medvetenheten för olika energier och dimensioner, känna av energier på nära håll, samt få kunskap om sambanden mellan energiers uttryck kopplat till fysiska frekvenser.


190907 Det Magiska Rummet 

En föreställning med Häxan, Oraklet och Andarna på Slottet. Carina Vinnersten som Häxan och Eva Edman som Oraklet och Andarna på Slottet som Andarna på Slottet. En föreställning på Ljungs Slott där Hjärtan öppnar Själsrummet och Tiden byter Rum.

190413  Dina Andliga Gåvor

En kurs med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten). En kurs där vi jobbar med vår egen Andliga utveckling genom att fördjupa oss i vår egen Grundenergi, Medvetenhet, Förmåga i form av klarseende, klarhörande, klarvetande, klarkännande, klardoftande, Guider och Portaler m.m.

190224   En resa i Ditt Inre Väsen

En kurs med Eva Edman där Vi gör en djupdykning i vårt eget inre rika väsen för att möta olika delar av det multidimensionella väsen vi faktiskt är. 

 

181111   Infria Dina Drömmar

En kurs med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten). En kurs där Månens Silverlinje öppnas och 11% av Månskäran syns. Vårt Släktträds Stjärnsjälar kliver igenom för att hjälpa oss infria våra drömmar.