Kurser


Kursnyhet: Moder Gaias helande kraft 8/6 - storfavorit från förra året!

Varmt välkommen till en heldagskurs där vi besöker olika helande kraftplatser, möter naturelementen och naturguider, samt tar hjälp av Moder Gaia och Flower of life för att läka, balansera, stärka och expandera våra egna energier i kärlek in i Den Nya Tiden  - Den Nya Jorden.

 

Vi utgår från Linköping och beger oss en timmes resväg söderut till den vackra Kinda-bygden. Här finns en fantastisk naturrikedom med mycket påfyllning för inre och yttre upplevelser.

 

Vi besöker olika platser för olika upplevelser. Vi möter Moder Gaias energier, kraftfält, portaler, naturelementen m.m. Jag guidar oss och kanaliserar oss igenom dagens olika upplevelser.


När och var: Lördagen 8/6. Vi åker kl. 9.00 från Linköping (eller möts kring kl. 10.00 i Kinda), och är åter i Linköping ca kl. 20.00. Vid möjlighet ordnar vi samåkning.

Kläder efter väder - dagen tillbringas utomhus.


Mat: Lunch och rejäl fika ingår, ta med dryck samt eventuell egen kvällsmat.


Anmälan: till orakelsara@gmail.com


(begränsat antal deltagare 12 personer)


Kostnad: 1850 kr som betalas in i samband med anmälan till swish 1230993246 eller bankgiro 5309-0064 för att garantera din plats.


Varmt välkommen till en dag i Moder Gaias underbara värld

Kursen "Lemuriens Ljus del 2" via zoom-länk

Du kan här köpa zoomlänk till inspelningen av Lemuriens Ljus steg 2 från 231105


I kursen Lemuriens Ljus 2 fördjupar vi oss genom nya aktiveringar av den ljusa, jämbördiga ljusenergin från Lemurien. De lemuriska guiderna tar med oss på ännu en kärleksfull innerlig resa, djupare in i upplevelser, aktiveringar, integreringar och manifesteringar av det högfrekventa och djupt kärleksfulla Lemuriska ljuset.


Vi aktiveras bland annat med hjälp av de Lemuriska ljusguiderna, de 13 kristallskallarna, den violetta flamman m.fl.

Du behöver inte ha gjort Lemuriens Ljus steg 1 innan om du känner att denna känns rätt för dig.

Vill du göra steg 1 efter steg 2 så går det också bra.


Beställning: maila till orakelsara@gmail.com


Kostnad: 500 kronor - betalas in i samband med anmälan via swish 1230993246 eller bg 5309-0064


Från utlandet görs banköverföring till Iban-nr: SE3680000848066942043271 med bankens BIC SWEDSESS


När din beställning och inbetalning kommit in till mig mailar jag dig zoom-länk, pdf-fil, kvitto samt extra information om kursen. Du kan då göra kursen under 6 månader framåt via länken och så många gånger du vill.


Varmt välkommen än en gång in och upp i det Lemuriska Ljuset

Kursen "Lemuriens Ljus del 1" via zoom-länk

Du kan här beställa zoomlänk till inspelningen av Lemuriens Ljus steg 1 från 230423


Här får du kunskap om Lemuriens 7 grunder samt aktiveringar och integreringar av det Lemuriska Ljuset genom Lemuriska ljusguider kanaliserade av mig.


Beställning: maila till orakelsara@gmail.com


Kostnad: 500 kronor - betalas in i samband med anmälan via swish 1230993246 eller bg 5309-0064


Från utlandet görs banköverföring till Iban-nr: SE3680000848066942043271 med bankens BIC SWEDSESS


När din beställning och inbetalning kommit in till mig mailar jag dig zoom-länk, pdf-fil, kvitto samt extra information om kursen. Du kan då göra kursen under 6 månader framåt via länken och så många gånger du vill.


Varmt välkommen in i det Lemuriska Ljuset


Tidigare kurser:


230420-21 Helgkurs: "Heaven is a place on Earth2 på Vårdnäs kursgård.

Under denna helgkurs fick vi hjälp med att ta hand om oss själva och vårda vårt eget ljus, för att kunna leva i den högre kärleksfrekvensen som vi mer och mer stiger upp i. Kursen var fylld av stjärnsjälskunskap och öppningar i olika frekvenser och dimensioner, samt djup jordning och ljusfylld kontakt med Moder Jord. Såsom ovan så och nedan…

 

230324. Kurs i Linköping "Expansion i Själens Ljus"

Med guidernas kärleksfulla hjälp och vägledning aktiverade vi våra själar och vårt själsljus, samt lät det expandera i våra kroppar, medvetanden, energier osv. Vi fick hjälp med vad våra själar längtar efter som mest, och vad vi kan göra för att stötta dem i att fullborda den längtan. 


230320. Live Event med Helena Omfors och Lillemor Groth.

På vårdagjämningen i dess ljusa energier välkomnar vi det nya ljuset och alla vi tre stjärnsystrar kanaliserar kärlek, guidning, healing och djupa själsmeditationer för oss.


231228. Live Event med Helena Omfors och Lillemor Groth. 

Vi samverkar med våra hjärtan fyllda av kärlek, för att skapa ett öppet, ljust och kärleksfullt space, där vi kanaliserar budskap, healing, ljus och kärlek inför det nya året 2024.

 

231017 Live Event Kanalisering av Ljuset med Helena Omfors

Ett live event där Helena Omfors på Lightworkeracademy och jag kanaliserar healing och budskap från Ljuset.

Vad vill Ljuset förmedla till oss på Jorden just nu? Vad behöver vi förstå om vårt eget ljus? Ljusfylld vägledning, ljuspåfyllning och innerlig kärlek strömmar ner till oss från Ljuset – och vi kanaliserar med våra hjärtan öppna i kärlek.

 

230611 Moder Gaia. 

En kurs där vi besöker olika kraftplatser i syd-östra Östergötland för balansering, påfyllning, läkning, vägledning, portalöppningar m.m. Återkommer juni 2024.


230424 Lemuriens Ljus distanskurs

En distanskursdär vi aktiveras av och integrerar den ljusa, kärleksfulla, telepatiska och jämbördiga ljusenergin från Lemuriska ljusguider. Det är med Lemuriens Ljus vi bygger Den Nya Tiden.


230212 Lemuriens Ljus distanskurs

En distanskursdär vi aktiveras av och integrerar den ljusa, kärleksfulla, telepatiska och jämbördiga ljusenergin från Lemuriska ljusguider. Det är med Lemuriens Ljus vi bygger Den Nya Tiden.


221113 Lemuriens Ljus 

En mindre intim kurs i Orakleriet där vi aktiveras av och integrerar den ljusa, kärleksfulla, telepatiska och jämbördiga ljusenergin från Lemuriska ljusguider. Det är med Lemuriens Ljus vi bygger Den Nya Tiden.  


Hösten 2022 - Utveckling i Uppstigningens Tid.

En onlinekurs där vi i en mindre grupp följer frekvenshöjningens alla processer och energipåverkan i oss. Vägledning, meditationer, budskap m.m. som hjälp och stöd i vår egen transformation. 5 kurstillfällen kvällstid under hösten.


221009 Väx i din egen andliga kraft

En kurs där Vi djupdyker i Våra andliga frekvenser och expanderar i Vår egen unika andliga kraft. Vi får hjälp med att låta den egna unika andliga kraften få komma fram och forma livet på ett än mer gudomligt väglett sätt. Universums guider leder oss under dagen genom mig, och Vi får hjälp både från dem och varandra att våga se och tro på Våra egna gåvor och förmågor.


220522 Mästarljusets Öppning

Öppningen, kröningen och integreringen av det högre Mästarljuset sker denna dag i alla Våra chakran  och vidare ut i Våra kroppar och energisystem. Vi får därmed en kraftfullare och mer omfattande helhetsenergi i Mästarljusets frekvenser i oss än tidigare. 


Våren 2022 - Utveckling i Uppstigningens Tid

En onlinekurs där vi i en mindre grupp följer frekvenshöjningens alla processer och energipåverkan i oss. Vägledning, meditationer, budskap m.m. som hjälp och stöd i vår egen transformation. 5 kurstillfällen kvällstid under våren. 


Hösten 2021 - Förändring i Transformationens tid

En onlinekurs där vi följer frekvenshöjningens alla processer och energipåverkan i oss. Vägledning, meditationer, budskap m.m. som hjälp och stöd i vår egen transformation.


211121 Ljusöppning

En kurs där vi möter de nya ljusfrekvenser som når Jorden detta magiska datum.


211021 Gör Ditt eget Kristallvatten

En lekfull kurs där vi aktiverar och gör vårt eget Kristallvatten laddat med vårt egna högre Jags högsta ljus och vägledning.


210925 Healingkurs

En kurs där du får prova på 4 olika sorter att heala: taktil healing, aurahealing, guidehealing samt distanshealing. En dag fullspäckad med Healing där du både blir healad och healar. Allt utifrån din egen unika själsfrekvens i hjärtat.


210522 Resan till ditt Stjärnursprung

En kurs där vi via Själens fäste reser till vårt Stjärnursprung. Passerar våra universella platser som varit viktiga för oss och möter vårt Gudomliga ursprung i den oändliga Källan.

 

2102-2104 Fördjupningskurs i Självmästerskap och Självläkning våren 2021

Tre kurstillfällen där vi fördjupar oss i Självmästerskap och Självläkning. Vi utgår från kropp, själ och ande och gör en riktig djupdykning och grundlig genomgång av dina egna och andliga energier på många plan.

 

201107 Den Sjunde Stjärnan

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar och tar emot Den SJunde Stjärnans Sju strålar i våra Hjärtan. Det Gudomliga fästets bo i oss själva. En kurs för att stärka vårt Sjunde sinne - det Gudomliga sinnet. 


200912 Självmästerskap och Självläkning

En heldagskurs med Orakel Sara i Linköping. En stark kurs med mycket innehåll där fokuset är på Universell kunskap kopplat till dig själv och ditt eget Självmästerskap och Självläkning. Mästarguiderna hjälper dig och vi jobbar på ett helhetsperspektiv utifrån frekvenser och energier och dess påverkan på dig. 


200309 Fullmåneafton

En Fullmåneafton med Orakel Sara i Orakleriet. En magisk afton fylld med Månmagi. Fullbordan och påfyllning från Fullmånens Hjärta genom Meditation, Silver Witchcraft Tarot cards, energiöppningar m.m.


200202 Det Kosmiska Hjärtat

Ett Event med Häxan & Oraklet i Ljungsbro Folkets Park. Denna magiska dag 20200202 samlas vi för att öppnas i den fantastiska ledning vi får från Det Kosmiska Hjärtat, Det Jordiska Hjärtat och det Mänskliga Hjärtat denna dag. Själens kraftskepnader expanderar och våra själsliga skepnader tar större utrymme i oss själva. 


191214 Mötet med Din egen Ljuskanal

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar upp och tar emot vårt eget Ljus på en högre nivå. 


191110 Aktivering av Dina kunskaper från Atlantis

En kurs med Orakel Sara där vi öppnar upp och aktiverar våra nedärvda förmågor och kunskaper från Atlantis. 


190928 Öka Din Medialitet

En kurs Med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten) på Ljungs Slott. Vi ökar vår medialitet genom att öka öppenheten och medvetenheten för olika energier och dimensioner, känna av energier på nära håll, samt få kunskap om sambanden mellan energiers uttryck kopplat till fysiska frekvenser.


190907 Det Magiska Rummet 

En föreställning med Häxan, Oraklet och Andarna på Slottet. Carina Vinnersten som Häxan och Eva Edman som Oraklet och Andarna på Slottet som Andarna på Slottet. En föreställning på Ljungs Slott där Hjärtan öppnar Själsrummet och Tiden byter Rum.

190413  Dina Andliga Gåvor

En kurs med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten). En kurs där vi jobbar med vår egen Andliga utveckling genom att fördjupa oss i vår egen Grundenergi, Medvetenhet, Förmåga i form av klarseende, klarhörande, klarvetande, klarkännande, klardoftande, Guider och Portaler m.m.

190224   En resa i Ditt Inre Väsen

En kurs med Eva Edman där Vi gör en djupdykning i vårt eget inre rika väsen för att möta olika delar av det multidimensionella väsen vi faktiskt är. 

 

181111   Infria Dina Drömmar

En kurs med SarAstra (Eva Edman och Carina Vinnersten). En kurs där Månens Silverlinje öppnas och 11% av Månskäran syns. Vårt Släktträds Stjärnsjälar kliver igenom för att hjälpa oss infria våra drömmar.