Budskap

Budskap

Orakel Sara kanaliserar och lägger ut budskap från andra mästarenergier.

 

Dom läggs fortlöpande ut på facebooksidan: 

https://www.facebook.com/orakelsara/  där du kan läsa alla budskapen.

  

Välkommen att ta del av Universum och Moder Gaias Gudomliga Visdom!

210404. Ett budskap det karmakors vi passerade den 4/4 och den följande själsliga ljusöppningen vi går in i.

De djupaste karmasåren passerar idag igenom ett karmakors. 4.an korsar 4:an idag den 4/4 och karmasåren mals ner i en jättelik karmakross. Där smulas de ner till grus, sedan sand och slutligen stoff. Och stoffet upplöses och försvinner i kosmos virvlar. Såren är från nutid och urtid. Alltifrån detta liv till Atlantis, Lemurien, Egypten och somliga delar även före dessa tider. De har sitt ursprung i Era själars äldsta delar.


I karmadansens virvlar sker mötet återigen. Dansen besöker Era djupare sår för att reningen ska ske i Era smärtsammare vrår. Osedda, oälskade, och oönskade är orden som karmakorset nu når.


Det är dags för Dig att bli av med ännu djupare sår och få gå vidare ur karmakorset med Ditt livsljus starkare lysande än någonsin. Lysande ännu lite djupare inifrån Din själs visa djup. För ju djupare in i Din själ som Du kommer, ju starkare lyser ljuset i Dig. Men livsljuset lyser också upp ännu större sår ju djupare in i Dig själv Du kommer. Du urholkas likt ett kärl för att rymma ännu mera kärlek och ljus. Detta är Din resa framåt på Din själsliga väg. Rening, rening och åter rening.


Vet att ur sårens smärta som i karmakorset förvandlas till stoff, uppstår nytt ljus som Du tidigare inte fått möta. Redan imorgon stiger Du, likt en dykarklocka på väg upp ur djupet med nya skatter till ytan. Ur Ditt inre djup har Du renats och fått möjligheten att ta med Dig nya skatter tillbaka, vilka ger Dig ytterligare visdom och läkning till både Dig själv och Kollektivet.

Ur djupet uppstår också nya drömmar. Var uppmärksam den närmaste tiden på om Du plötsligt får nya drömmar, idéer eller ingivelser. Vet då att Du ska ta tillvara på och följa dem. De är de nya byggstenarna som bildar Din nya väg. Likt guldtackor utlagda framför Dig att vandra på - hur skulle Du kunna motstå att vandra på en så gyllene väg!


Framför Dig glittrar vattnet i solens ljus. På ytan bildas nya glittervågor - livets krusningar i nytt ljus. Den nya vägens glädje och form. Men för att komma dit passerar Ni idag detta karmakors. Likt ett vändkors som – när Ni passerar igenom det – maler sönder Era djupare sår till stoft, vilket i sin tur upplöses i det kosmiska fältet och upphör att existera.


Idag ska Ni bara betrakta denna process, trygga i vissheten om att Ni redan imorgon har gått vidare. Lättare, renare och på väg upp ur djupet med nytt livsljus öppnat i själens inre djup. Det är detta som är Uppstigning! Men visst smärtar det när Ni i själen urholkas för att rymma ännu mera visdom och kärlek så att livsljuset kan få ta ännu mera plats inom Er.


Låt detta bli Din lärdom, Din livsvisdom och urkunskap - Inget helas utan att Du måste vidröra det.


Låt Dig själv vandra igenom karmakorset och låt det bli det vändkors ur vilket Du imorgon går vidare - med förnyad livskraft, visdom och kärlek till Dig själv och Dina djupaste sår.


Läkningen är flödet som idag för Dig vidare. Bara följ det igenom karmakorsets malande kvarn. Betrakta, iaktta och låt det ske. Amen.


Karmats väktare genom Orakel Sara