Budskap

Budskap

Orakel Sara kanaliserar och lägger ut budskap från andra mästarenergier.

 

Dom läggs fortlöpande ut på

facebooksidan där du kan läsa

alla budskapen, samt andra video-

budskap på youtubekanalen.

  

Välkommen att ta del av Universum och Moder Gaias Gudomliga Visdom och vägledning igenom Uppstigningens olika frekvenser, faser och energier, samt de processer vi människor går igenom beroende på rådande energier.

221012. Ett budskap om de stora förändringar som nu sker i Era kroppar. Era system kan ha svårt att kopplas samman och interagera med varandra. I den stora förändringen Ni nu genomgår förändras framförallt Ert DNA.

Stora förändringar sker i Era kroppar. Era system kan ha svårt att kopplas samman och interagera med varandra. I den stora förändringen Ni nu genomgår förändras framförallt Ert DNA.


Ännu mera av Ert sanna DNA träder fram i Er, och förändrar Era DNA-strängars ljusflöden och kommunikation. Ni utvecklar ett DNA som mer och mer liknar det som tillhör Era Stjärnljus ursprung.


Detta DNA - när det väl kopplats samman – arbetar lite snabbare än Ert nuvarande. Det betyder att processer Ni går igenom fortare kan kopplas igenom Era system. Det hjälper Er också att ännu mera utveckla Era individuella förmågor, och få dem att framstå tydligare.


Så jorda Er nu extra mycket och vila. Era olika kroppsliga inre signaler gör det lite rörigt för Era hjärnor. De försöker förstå och koppla samman i det nya - men än är Ni inte riktigt där.


Den 221022 sker den stora sammansmältningen, när motpolernas energier möts samman i ett helt nytt flöde och kontakt. Smidigare, snabbare och starkare. Mera dynamiskt.


Detta gäller även Ert DNA. Era DNA-strängar interagerar i par, och mellan varje par ökar kontakten mellan dem på ett helt nytt sätt.


Detta hjälper läkning att ske snabbare, frekvenshöjningar gå snabbare igenom Er, och ljuset att transportera sig snabbare igenom Era system. Ni kan även lättare och snabbare ta till Er ny kunskap och integrerar den i Era liv.


Ljuset från Era stjärnursprung hjälper Er i denna process. Olika partier av Ert DNA är nu extra ljusfyllda och aktiva, och det är genom dem Ert stjärnursprungs ljus och kraft lyser igenom som starkast.


Och det är just dessa delar av Ert DNA som förklarar varför Ni fungerar så olika. Varför Ni har olika känslighet för olika födoämnen, miljöer, sammanhang, relationer osv. Varför olika saker får Er att må bra, och inte samma saker.


Detta är vetenskapen hos Er än så länge relativt blind för, vilket gör att många av Er blir tvungna att söka andra vägar för läkning än de traditionella. Alla olika möjligheter till läkning som finns hos Er, ger Er en bredd som hjälper Er att förstå Era egna kroppar och system. Men Ni har fortfarande många olika nya sätt till läkning att upptäcka framför Er.


Många av Era barn - och även Ni vuxna - har känsligheter som idag inte ges utrymme i den stora massan. Vi kan därför inte nog betona vikten av att Ni skapar miljöer, skolor, arbeten, arbetsplatser, boenden osv som ger alla möjligheten att leva ett fullkomligt och rikt liv. Där Era olika personligheter och preferenser får komma till sin rätt, utan att missförstås.


Kom ihåg att en känslighet är bara en känslighet när den utsätts för påfrestningar. När den accepteras och respekteras är den ett flödande tillstånd, som i sin rätta miljö får tillföra det som just Ni är här för att tillföra.

Ni skulle aldrig kräva av en delfin att den ska leva i djungeln. Lika lite ska Ni kräva av varandra att Ni ska leva på sätt som inte går i linje med Era personligheter, kroppar och själsstrukturer.


För att detta ska ske måste Ni mer och mer våga se varandras olikheter. Och denna möjlighet ökar i och med den stora sammansmältningen, då Era olikheter kommer att framträda tydligare och det därmed blir svårare och svårare att bortförklara dem.


Så genom denna process och dessa DNA-förändringar med alla sina omkopplingar som Ni står i, förenas Ni i ett gemensamt mål – att Era inneboende olikheter ska erkännas och accepteras som naturliga.

Detta är en konsekvens av den stora sammansmältningen. Inte att Ni alla ska vara lika, men att när acceptans uppstår för att Ni är just olika, skapas en dynamik och en kommunikation uppstår emellan Er. Och i denna finns det ett flöde - inte en stagnation.


En ökad kommunikation och ett ökat flöde emellan dualiteter – detta är vägen framåt för Er i den tid Ni nu befinner Er i.


Så andas. Jorda Er. Vistas i naturen. Vet att stora förändringar sker i Era kroppar och DNA-system.


Ni är som alltid djupt älskade av oss. Vi vägleder Er igenom Den Nya Tidens Öppningar.


Det Högsta Rådet av Ljus genom Orakel Sara