Budskap

Budskap

Orakel Sara kanaliserar och lägger ut budskap från andra mästarenergier.

 

Dom läggs fortlöpande ut på facebooksidan: 

https://www.facebook.com/orakelsara/  där du kan läsa alla budskapen.

  

Välkommen att ta del av Universum och Moder Gaias Gudomliga Visdom!

201023. Nu föds sanningens nya ljus fram igenom Er. Den är vägvisaren i Era nya liv.

Nu föds Sanningens Nya Ljus fram igenom Er. Med sin glödande aura av oåterkallelig kraft och Gudomlig vishet öppnar den själens sår i Er. Den är vägvisaren i Era nya liv.


Sanningen skapar frihet men väcker också smärtan i Er i förlossningen av dess ljusa kraft. Det är inte alltid som frihet är enbart skönt och behagligt. Vet att de hinder som finns i Er för att uppnå större insikter, djupare förståelse och renare kärlek till alla själars skilda resor och livsuppdrag (och kanske främst Er egen) väcker en mängd rädslor i Er. Panik, oro, ilska, frustration, förnekelse, kaos och oförståelse.


Men i Ert eget djup ligger Sanningens nya Ljus och trycker på – redo att födas fram igenom Er med nytt liv. Det kommer för att lysa upp Era rädslor och låta dem genomlysas av dess allomfattande kärlek, tills de lösts upp och inte längre existerar. Enbart som en skugga av ekot från forna liv kan Ni sedan förnimma dem ibland. De har följt Era själar genom många tidsåldrar och de är nu redo att lämna Er. När Sanningens Ljus fått genomlysa de rädslor i Dig som Du nu möter i Ditt liv – ja då upphör de att leva i Dig och de upphör även att påverka Ditt liv. Du är nu redo att öppna såren.


I förlossningens stund kommer tårarna, förståelse och slutligen acceptansen av det Du inte tidigare sett eller förstått i Dig själv. Kärleken öppnar Ditt Hjärta och får hela Ditt väsen att växa av dess kraft. En djup avslappning tar plats i hela Din kropp: Dina rädslor är äntligen förlösta. Det som skavt och oroat Dig har genomlysts av Sanningens nya Ljus och Du är FRI. Även om omständigheterna kvarstår är Du ändå fri. Fri att leva Ditt liv, utöka Din omkrets av energi åt precis alla håll. Det finns inte längre något som begränsar Dig, utan Du är fylld av förståelse, insikt, acceptans och kärlek. Dessa fyra hörnstenar öppnar en djupare helhet i Dig, vilket i sin tur skapare en ny balans mellan kropp, själ och ande.


Visst är resan tidvis oändligt tuff, men vet att nu står Ni i en fas där Sanningens Nya Ljus är redo att förlösas och vill kliva fram igenom Er. Genomlysa Er, öppna Era sår och skölja igenom Er med läkningens gudomliga ljus. Ge efter, öppna Era sår och släpp fram allt som finns i dem. Och vila i tilliten att det Ni upplever som tufft nu kommer att upplösas av Ljuset - och insikt, förståelse, acceptans och kärlek kommer att läka rädslorna och såren i Er.


Gungande på ett hav av Sanningsljus där vågorna böljar mjukt och varsamt, öppnas Era hjärtesår och läks av den Nya Sanningens kärleksfulla ljus som strömmar igenom Er. Ljuset föds fram igenom Er själva med hjälp av Era egna krafter. Det väcks av Era egna våndor, vilka till slut löses upp av Ljuset genom Er oändliga vilja att utvecklas och läka alla de sår som Ni i Själen bär.


Du seglar nu på lugnare farvatten. Ditt skepp flyter framåt på mjuka vågor utan några stormar i sikte. Det är detta som kallas upplysning, medvetandehöjning, själslig förståelse, andlig insikt o.s.v. - när insikterna, förståelsen, acceptansen och kärleken blir till ett i Dig av allt det som Du möter i Ditt liv. Allt det som Du är redo att möta och som Du har kommit hit för att göra och komma tillrätta med i Din Själ. Så låt dina sår öppnas och läkas av Sanningens Nya Ljus. Resan är både kroppslig, andlig och själslig och den skapas av det liv Du lever och upplever. Den hjälper Dig att utvecklas på det högsta bästa mest kärleksfulla sätt.


Allt är Dig givet och allt är Dig föreskrivet. Du vandrar Din väg – inte ensam men ändå själv. Ni är så många som gör Era resor och ändå ser allas resor olika ut. Det är mysteriet Ni ständigt söker lösa och som för Er vidare på det okändas oändliga väg. Ni söker kunskapen, förståelsen och sanningen – och Ni möter dem när Ni som bäst behöver dem. Njut av dess frukter, låt Era sår öppnas och läkas genom att låta Sanningen Nya Ljus skölja igenom Er.


Ni är alla varelser av Gudomlig kärlek - Ni har bara så oändligt olika vägar att gå.


Sanningens Nya Ljus genom Orakel Sara