Budskap

 

Orakel Sara

Budskap

Orakel Sara kanaliserar och lägger ut budskap från andra mästarenergier.

 

Dom läggs fortlöpande ut på facebooksidan: 

https://www.facebook.com/orakelsara/  där du kan läsa alla budskapen.

  

Välkommen att ta del av Universum och Moder Gaias Gudomliga Visdom!

1901024.

Ett budskap från Salibri Tidräknaren, om det Karmakors som vi nu går igenom. Tidslinjerna är de rätta - Uppstigning och Upplösning möts och många jordiska karmaband löses upp. 


Jag är Salibri – Tidräknaren. När Er Sol går ner går min Sol upp. Jag är den som håller ordning på Tiden - dess linjer, förskjutningar, öppningar och avslut. Tiden är kopplad till olika händelser, skeenden och till varandra. Olika Tider ger olika frekvenser och på så sätt skapar de olika Rum. Rum där olika skeenden och händelser Äger just Rum.


Under de tre veckor som varit och de tre veckor som nu kommer passerar Ni alla igenom ett Karmakors. Här sker alltid en upplösning av Karman kopplade till Tiden. De tidslinjer som noggrant ligger till grund för detta kors möts som i en explosion i Er och går sedan isär och löses upp. I just detta Karmakors upplöses ätteleder och själssläkter kopplade till olika själsliga karman. Första till och med femte karmalinjerna löses upp och Ni blir äntligen renade från alla karman kopplade till de själar Ni varit bundna till genom dessa karmalinjer. Det berör ättelinjer och själssläkter som Ni följt samman med i många liv, knutna till varandra genom karmabindningar, och som Ni länge sökt lösa upp.


Nu är Tidslinjerna de rätta och Uppstigningsenergin i samklang med dem vilket gör att upplösningen av karmat på första till femte nivån sker med en kraftfull explosion när Ni passerar igenom Karmakorset. Moder Jord har Transformerats och i och med detta Transformeras även Ni mot den Upplösning som sammanfaller med Uppstigningen som nu sker. På det femte trappsteget möts Upplösningen och Uppstigningen och Tidslinjernas karman däremellan upplöses i sin existens. Det innebär att personer Ni varit Själsligt knutna till har knutarna nu lösts upp. Ni är fria, renade och färdiga med varandra. Vart färden nu tar sin väg står endast skrivet i Stjärnorna. De Stjärnor som en gång var Ert hem och som längtar efter att återse Er – fria, renade och obundna som Ni var innan resan började.


Upplösningen skakar om Er. Den kan i sig kännas allt annat än behaglig. Det är som en mindre Big Bang äger Rum inuti Er själ. Många själsliga omkopplingar ska göras efter upplösningen och detta kan vara mycket påfrestande och förvirrande. Bara vet att Ni kan vara fullständigt trygga i det som sker. Frihet och renhet är det som Ni kommer att uppleva när processen är klar och den Friheten och Renheten är ingenting Ni ska skämmas för. Bara njuta av och tillåta Er fritt att gå den väg Ni själva upplever är den renaste vägen för Er.


För renade blir Ni nu och renade ska Ni gå vidare. Låtsas inte som att de gamla banden fortfarande finns kvar och försök hålla dem kvar i rädsla istället för att våga tillåta en förändring att Äga Rum. Det är bara rädsla, inget annat. Alla är i grunden rädda för sin egen förändring – inte för varandras. Så det är oerhört viktigt att Ni nu vågar gå vidare en renare friare väg framåt. Det är bara gamla tankesätt som kan hålla Er kvar.


Följ med i förändringen som sker i Er själva både Själsligt genom Centralsolens transformation, Andligt genom en lättare mjukare frekvens och Kroppsligt genom vila och uppfyllande av nya behov. När Ni transformeras behöver även Era liv transformeras om – livsstil, bekantskapskrets, livsval – ja mycket. Tillåt Er att gå framåt i detta. Och vet att när Ni känner den rena genklangen i Era Själar som svar på en tanke – Ja då är Ni helt rätt ute.

Ha tålamod med Er själva och varandra – Ni landar inte in exakt samtidigt i Upplösningen. Låt det nya byggas upp rent och stadigt och njut av att släppa det som nu lämnas bakom Er. Tålamod, Självkärlek och mjuk omsorg behöver Ni nu ge Er själva.


Låt Er i Meditation vila liggande nersjunkna i ett ljusrosa moln och låt tankarna bara flyta förbi – låt dem komma och gå. Att dagdrömma har ofta ansetts som något negativt – att någon är disträ och frånvarande. Men att dagdrömma är tvärtom – det är det bästa sättet att tillåta Er själva att fritt flyta med tankarna kring det som så småningom blir Er nya verklighet. Och snudda vid de drömmar Ni först nu vågar tillåta Er själva att nå.


Många av Era Jordiska karman löses nu upp. Själar Ni omgett Er med hela livet kanske försvinner bort. Släpp varandra och låt det ske. Ni kommer att mötas igen på andra sidan bron, men då som fria Stjärnsjälar utan de bindningar som så hårt hållit Er i varandras band. Så andas, ge Er själva Kärlek, Förståelse och tillåt allt det nya genom smeksamma dagdrömmar som läker Er Själ och för Er vidare.


Änglarna är med Er, ja hela Universum är med Er i denna Transformation och Upplösning. Vet att Ni genomgår något oerhört stort och vet att framtiden kommer att utvisa det nya. Inget kommer att förbli tomt när det gamla löses upp. Era liv kommer att förgyllas av Moder Gaias djupa ljus och Era Stjärnsjälars strålglans.


Gå nu vidare i det rena Ljuset som håller Din hand och låt Tiden vända. Allt går enligt planen. Njut av genklangen i Din Själ när renare frekvenser når den. Ut ur Striden in i den Nya Tiden som nu börjar ta vid.


Jag är Salibri – Tidräknaren och Jag följer Er allesammans noga i det som nu sker. Låt Transformationen och Upplösningen i Karmakorset Äga Rum.


Salibri Tidräknaren genom Orakel Sara

Orakel Sara

Andlighet

Vägledning

Energiarbete

Läkning

 

 

 

Adress: Rist, Furudal, 590 75 Ljungsbro


Telefon: 0709-281525


Mail: orakelsara@gmail.com


Bankgiro: 5309-0064


Swish: 123 099 3246


https://www.facebook.com/orakelsara/

Copyright © All Rights Reserved