Medicinbrev

Medicinbrev

OBS Inga nya beställningar av Medicinbrev tas emot förrän augusti 2022 pga högt bokningstryck


Ett Medicinbrev innehåller information om vad Du behöver göra för att läka Dig själv eller Din livssituation.


Med hjälp av min själsliga kunskap och mitt högre jag, samt information från mina guider, högre dimensioner och Moder Gaia sammanställer jag ett Medicinbrev till Dig.


Då Du är en multidimensionell varelse sker läkningen på många olika plan. Detta gör att informationen Du får också kommer till Dig från många olika plan – allt för bästa läkning i en harmonisk Helhet.


Du får både djupgående och högtgående information och kunskap om vad Du/Din situation behöver för att läkas. Det kan handla om Din Hälsa, Ditt Inre, Din Livssituation, Din personliga – andliga – själsliga utveckling m.m.


Informationen består av både konkreta och övergripande råd. De råd med kortast bäst-före-datum är aktuella minst 6 månader och de med längst bäst-före-datum kommer att vara aktuella livet ut.


Du betalar in kostnaden i samband med bokningen. Bokning görs via mail till: orakelsara@gmail.com eller sms/samtal till 0709-281525.


Brevet består av 3 A-4sidor.                                                      Pris: 1100 kronor.