Diamantljuset och det Kosmiska Hjärtat

Diamantljuset och det Kosmiska Hjärtat


Under denna distansbehandling aktiveras Diamantljuset i dig och en kraftfull kanal öppnas från det Kosmiska Hjärtat rakt ner i ditt Hjärta. Här sker läkning och vägledning på mycket hög nivå. Ljuset är kraftfullt, energierna väldigt höga och den Gudomliga Kärleksenergin som flödar ner i dig från det Kosmiska Hjärtat når dig med all sin kärleksfulla kraft. En kärleksfull vägledning är alltid en bra vägledning.


Detta är en kraftfull multidimensionell distansbehandling där du förankras ännu mera i ditt livssyfte och din livsväg. Den gudomliga vägledningens kanal ökar i styrka och du blir ett med det Kosmiska Hjärtats gudomliga kärlek. Det Kosmiska Hjärtats puls slår igenom ditt Hjärta.


Diamantljuset renar dina högre frekvenser och nya guider kliver ofta ner för att bli nya följeslagare i ditt liv.  Kontakten med ditt högre livssyfte och livsväg blir tydligare och klarare. 


Detta är en bra behandling som står i ett skede i livet där du känner att det är dags att gå vidare och ta kliv framåt eller fördjupa dig i dina egna energier. 

  

Behandlingen sker i energiform på distans. Efter behandlingen får du via mail en återkoppling om vad som skedde under behandlingen och den vägledning som förmedlades till mig.


Du betalar in kostnaden i samband med bokningen. Bokning görs via mail till: orakelsara@gmail.com eller sms/samtal till 0709-281525.

                             

                                                                           Tid: 50 minuter + återkoppling via mail.  Pris: 1100 kronor.   

                             

                                                                                                Tid: 1 timme.  Pris: 1100 kronor.