Tjänster

Kraniosakral terapi

Jag jobbar med Kraniosakral terapi och Healing.

 

När du kliver in genom dörren hos mig är din process redan igång. Din själ och ditt högre jag har redan bestämt vad vi ska jobba med och startat upp det. Jag får möjlighet att kliva in och hjälpa till på din resa. 

 

Jag jobbar med att öppna de energier som står på vänt att förlösas i Dig. Jag jobbar med att integrera de processer som pågår i dig och att balansera din egen kraft. Allt för att dina energier ska få ett harmoniskt flöde med en tydlig förankring i den fysiska kroppen. Jag strävar efter en helhet på alla plan.

 

Flöde, Manifestering, Livsväg, Helhet, Yin och Yang, Början och Slut, Moder Jord och Universum. Allt är Ett. I slutänden är allt bara Kärlek, och med Kärlek är Allt Möjligt.                                 

                                                                                      Tid: 1 timme.  Pris: 900 kronor.   

Medial Vägledning med Energiöppningar

En Medial Vägledning kan man behöva när som helst i livet. Man kan stå i ett skede i livet när man ska göra ett val. Man kanske söker en djupare förståelse för sig själv och det man möter i livet. Man hittar inte lösningen på sina problem. Svaren är lika många som frågorna.

 

Genom den Mediala Vägledningen ges Du Nycklar och Öppningar sker till en ännu större, kraftfullare och klarare kontakt med Dig Själv och Ditt eget Högsta Gudomliga Ljus. Mitt syfte med Vägledningen är att du i största möjliga mån ska få tillgång till din egen Ljuskraft och därigenom själv öka Din egen tro till och upplevelse av Din Egen Gudomliga Mästarenergi - Den Gudomliga Multidimensionella varelse som är Du.

 

Jag ger även Medial Vägledning på distans genom vanligt telefonsamtal eller videosamtal via Messenger.


Välkommen till ett Möte med Dig Själv genom Tid och Rum.     


                                                                                                Tid: 1 timme.  Pris: 900 kronor. 

Medicinbrev

Ett Medicinbrev innehåller information om vad Du behöver göra för att läka Dig själv eller Din livssituation.


Med hjälp av min själsliga kunskap och mitt högre jag, samt information från mina guider, högre dimensioner och Moder Gaia sammanställer jag ett Medicinbrev till Dig.


Då Du är en multidimensionell varelse sker läkningen på många olika plan. Detta gör att informationen Du får också kommer till Dig från många olika plan – allt för bästa läkning i en harmonisk Helhet.


Du får både djupgående och högtgående information och kunskap om vad Du/Din situation behöver för att läkas. Det kan handla om Din Hälsa, Ditt Inre, Din Livssituation, Din personliga – andliga – själsliga utveckling m.m.


Informationen består av både konkreta och övergripande råd. De råd med kortast bäst-före-datum är aktuella minst 6 månader och de med längst bäst-före-datum kommer att vara aktuella livet ut.


Brevet består av 3 A-4sidor.                                                      Pris: 900 kronor.